รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง [PM 2.5] จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 10 ตุลาคม 2565

คุณภาพอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับ “คุณภาพดีมาก” ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM.2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [สถานีตรวจวัดในพื้นที่ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช] ณ เวลา 11.35 น.

Read more

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง [PM 2.5] จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง [PM 2.5] จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คุณภาพอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับ “คุณภาพดีมาก” ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM.2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [สถานีตรวจวัดในพื้นที่ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช]

Read more