คณะอนุกรรมการตรวจสอบโรงงานฯ

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่กำกับดูแลสถานประกอบการโรงงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำสถานประกอบการโรงงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่ บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด บริษัท เซาท์เทิร์นเคมิคอลส์ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)บริษัท ขนอม ฟู้ด จำกัด และบริษัท นันทผลพานิช จำกัด ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.