ร่วมประชุมรูปแบบพัฒนาแก้ปัญหาจราจร

ตัวแทนกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประชุมผลการคัดเลือกรูปแบบพัฒนาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบปรับปรุงและแก้ปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 ช่วงแยกเตาหม้อ – คลองเคย ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

Read more