สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณราสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน