ติดต่อเรา

184 เทวบุรี ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075343409 ต่อ 431 (สอบถาม COVID-19)

เว็บไซต์ : http://www.nakhonsihealth.org/ Facebook : https://www.facebook.com/959371240806384