ติดต่อเรา

478 เทวบุรี ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075343409 โทรสาร. 075343407

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban.mophnrt@gmail.com (สำหรับติดต่อรับส่งหนังสือราชการ)

เว็บไซต์ : http://www.nakhonsihealth.org/ Facebook : https://www.facebook.com/959371240806384