ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

Read more

ประกาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลท่าศาลา

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัด โรงพยาบาลบางขัน

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จพ.สาธารณสุขอาวุโส)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์

ประกาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย/รับโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อย้าย/รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

Read more