ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระพรหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานเปล โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระพรหม สสจ.นศ.

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ สสจ.นศ.

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

Read more