รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดแนบท้ายนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.