สถานการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) รายวัน

สถานการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) รายวัน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสถานีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ต.คลัง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.