สอบสวนโรคซิลิโคสิส(Silicosis)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นพ.มหาดไทย ไชยโกวิท นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พญ.พัทธ์ธิดา จินตนปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นศ. เจ้าหน้าที่ สคร.11 รพ.ชะอวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ กรณีพบผู้ป่วยซิลิโคสิสเขตพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค พร้อมให้สุขศึกษาในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.