เชิดชูเกียรติสถานประกอบการระดับโล่ทอง

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีแก่สถานประกอบการที่ได้โล่รางวัลในการเข้าร่วมโครงการ

“สภานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข” ประจำปี 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสถานประกอบการ

เข้าร่วมรับรางวัลระดับโล่ทอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง บริษัท ธนราษฎร์ ทุ่งสง จำกัด และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.