มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ ระดับดีเด่น

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีแก่สถานบริการสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมประจำปี ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลขนอม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาบทอง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.