การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ได้รู้จักและสนใจใช้ระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จากศูนย์ประสานงานสภากาชาดไทย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง IOS และ Android (มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.