ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้มีการประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดที่แนบมาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.