สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพทย์ดิจิทัลระดับปฐมภูมิ

ประชาสัมพันธ์ : สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพทย์ดิจิทัลระดับปฐมภูมิ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีการแพทย์ดิจิทัลที่ถูกออกแบบวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนไทย ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก สบาย ใกล้บ้าน จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา

Leave a Reply

Your email address will not be published.