รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ยื่นสมัครเข้ารับคัดเลือกศึกษา ข้อปฏิบัติฯให้รอบคอบ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดตามประกาศแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.