ประกาศรับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)รายละเอียดตามประกาศนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.