เก็บตัวอย่างน้ำประปา

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 เพื่อต่อใบรับรอง โครงการน้ำประปาดื่มได้ ณ กปภ. สาขาจันดี และ กปภ. สาขาชะอวด

Read more

กิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก”

รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ณ ห้องน้ำสาธารณะชุมชนท่าช้าง พร้อมรับมอบป้าย HAPPY TOILET จากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเกียรติบัตรจากศูนย์อนามัยที่ 11

Read more

ประมวลภาพ การประชุมงานบำบัด ผู้เสพติด เหล้าบุหรี่และการบันทึกข้อมูลฯ

การประชุมงานบำบัด ผู้เสพติด เหล้าบุหรี่และการบันทึกข้อมูลฯ บูรณาการงานคุณภาพระบบบริการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 และ10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมรวม 280 คน

Read more

อนามัยโพล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบและร่วมแชร์แบบสำรวจ

อนามัยโพล ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบและร่วมแชร์ แบบสำรวจ Anamai Event Poll : “ประชาชนเตรียมตัวรับมือฝุ่น PM2.5 อย่างไร” สำรวจวันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 คลิกตอบแบบสำรวจ…https://forms.gle/eMRYpKdzFzSmNbuW9 เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

Read more

ประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์กรมอนามัย

วารสารออนไลน์กรมอนามัย ส่งมอบความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี

Read more

สำรวจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แจ้งหน่วยบริการภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหน่วย กรอกรายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จากกองบริหารงานสาธารณสุข แจ้งขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลมา เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.29 น. ) ตามลิงก์ด้านล่างนี้

Read more

Anamai Event Poll : คิดเห็นอย่างไรกับ “ส้วมสาธารณะ”

อนามัยโพล ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบ และร่วมแชร์ แบบสำรวจ Anamai Event Poll : คิดเห็นอย่างไรกับ “ส้วมสาธารณะ”🚻🚻 สำรวจวันนี้ – 21 ตุลาคม 2565คลิกตอบแบบสำรวจ…https://shorturl.asia/gBeQE เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการส้วมสาธารณะ และนำข้อมูลมาใช้สำหรับการวางแผน การพัฒนาส้วมสาธารณะต่อไป

Read more