ประมวลภาพ การประชุมงานบำบัด ผู้เสพติด เหล้าบุหรี่และการบันทึกข้อมูลฯ

การประชุมงานบำบัด ผู้เสพติด เหล้าบุหรี่และการบันทึกข้อมูลฯ บูรณาการงานคุณภาพระบบบริการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 และ10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมรวม 280 คน

Read more

อนามัยโพล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบและร่วมแชร์แบบสำรวจ

อนามัยโพล ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบและร่วมแชร์ แบบสำรวจ Anamai Event Poll : “ประชาชนเตรียมตัวรับมือฝุ่น PM2.5 อย่างไร” สำรวจวันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 คลิกตอบแบบสำรวจ…https://forms.gle/eMRYpKdzFzSmNbuW9 เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

Read more

ประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์กรมอนามัย

วารสารออนไลน์กรมอนามัย ส่งมอบความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี

Read more

สำรวจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แจ้งหน่วยบริการภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหน่วย กรอกรายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จากกองบริหารงานสาธารณสุข แจ้งขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลมา เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.29 น. ) ตามลิงก์ด้านล่างนี้

Read more

Anamai Event Poll : คิดเห็นอย่างไรกับ “ส้วมสาธารณะ”

อนามัยโพล ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบ และร่วมแชร์ แบบสำรวจ Anamai Event Poll : คิดเห็นอย่างไรกับ “ส้วมสาธารณะ”🚻🚻 สำรวจวันนี้ – 21 ตุลาคม 2565คลิกตอบแบบสำรวจ…https://shorturl.asia/gBeQE เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการส้วมสาธารณะ และนำข้อมูลมาใช้สำหรับการวางแผน การพัฒนาส้วมสาธารณะต่อไป

Read more

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันล้างมือโลก

15 ตุลาคม “รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อสุขอนามัยของมือ” Unite for Universal Hand Hygiene ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ท่านสามารถดาวน์โหลด* แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก* แบบสำรวจพฤติกรรมอนามัย เรื่อง การล้างมือ* สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนำไปจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกได้ท่านช่องทาง https://shorturl.asia/JDSFC ทุกท่าน สามารถจัดส่งรายรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2565 ได้ทาง

Read more

คู่มือ การฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

คู่มือ การฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2548

Read more