อนามัยโพล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบและร่วมแชร์แบบสำรวจ

อนามัยโพล ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบและร่วมแชร์ แบบสำรวจ Anamai Event Poll : “ประชาชนเตรียมตัวรับมือฝุ่น PM2.5 อย่างไร”

สำรวจวันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 คลิกตอบแบบสำรวจ…https://forms.gle/eMRYpKdzFzSmNbuW9

เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.