ประมวลภาพ การประชุมงานบำบัด ผู้เสพติด เหล้าบุหรี่และการบันทึกข้อมูลฯ

การประชุมงานบำบัด ผู้เสพติด เหล้าบุหรี่และการบันทึกข้อมูลฯ บูรณาการงานคุณภาพระบบบริการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 และ10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมรวม 280 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.