สำรวจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แจ้งหน่วยบริการภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหน่วย กรอกรายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จากกองบริหารงานสาธารณสุข แจ้งขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลมา เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.29 น. ) ตามลิงก์ด้านล่างนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.