กิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก”

รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์

วันส้วมโลก ณ ห้องน้ำสาธารณะชุมชนท่าช้าง พร้อมรับมอบป้าย HAPPY TOILET จากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเกียรติบัตรจากศูนย์อนามัยที่ 11

Leave a Reply

Your email address will not be published.