กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 โดยสามารถส่งผลงานภายในวันที่31มีนาคม 2565 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.