ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.