ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลลานสกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *