รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานเปล

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานเปล โรงพยาบาลเชียรใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *