รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงประเภทวิชาการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / ชำนาญการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏฺิบัติการ / ชำนาญการ

รับสมัครวันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *