การใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของสถาบัน

สธ 0236/ว 2486 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11

เรื่อง การใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของสถาบันบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *