สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราข

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราข

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสนใจสอบถามได้ที่ 075 – 343409 ต่อ 225

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

ด้วยสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 โดยใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569” และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี จึงได้ออกแบบภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นภาพจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆ ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569

Read more