ปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม SEhRT

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ทีมภารกิจปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม SEhRT) ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง รพ.สต.บ้านถ้ำใหญ่และเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสง ตามแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published.