สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.