รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วัน เวลา สถานที่ คัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.