ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.