ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.