การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแจ้งหน่วยงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
โดยมีข้อมูลคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.