การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแจ้งหน่วยงานของรัฐ เรื่องแนวทางเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาการออกกฏกระทรวง เพื่อขอยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 7 พร้อมทั้งข้อมูลคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการ ตามไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.