ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.