ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.