ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

Leave a Reply

Your email address will not be published.