ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันล้างมือโลก

15 ตุลาคม “รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อสุขอนามัยของมือ” Unite for Universal Hand Hygiene

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ท่านสามารถดาวน์โหลด
* แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
* แบบสำรวจพฤติกรรมอนามัย เรื่อง การล้างมือ
* สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนำไปจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
ได้ท่านช่องทาง https://shorturl.asia/JDSFC

ทุกท่าน สามารถจัดส่งรายรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2565 ได้ทาง Line HandwashingDay2022 Official https://lin.ee/FH2rH3a

Leave a Reply

Your email address will not be published.