รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง [PM 2.5] จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง [PM 2.5] จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คุณภาพอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับ “คุณภาพดีมาก” ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM.2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

[สถานีตรวจวัดในพื้นที่ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช] ณ เวลา 10.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.