ขอเชิญ บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา”

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานด้านสุขศึกษา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา”

คลิกเลย => https://sites.google.com/view/hedlearning

Leave a Reply

Your email address will not be published.