ประชาสัมพันธ์…เรื่อง สมัครเข้าร่วมการให้บริการสาธารณสุขทางไกล(Telehealth/Telemedicine) ของหน่วยบริการที่มีความพร้อม และการบริการที่มีศักยภาพณีในการให้บริการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

…. กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช …

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

       เรื่อง…สมัครเข้าร่วมการให้บริการสาธารณสุขทางไกล(Telehealth/Telemedicine) ของหน่วยบริการที่มีความพร้อม และการบริการที่มีศักยภาพณีในการให้บริการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี   

ขอประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณสุขทางไกล(Telehealth/Telemedicine) สมัครเข้าร่วม เพื่อขยายหน่วยบริการให้บริการสาธารณสุขทางไกลให้ครอบคลุม เขตพื้นที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี  สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ฯและประเมินศักยภาพในการให้บริการสาธารณสุขทางไกล

Leave a Reply

Your email address will not be published.