ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัด โรงพยาบาลบางขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.