ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลท่าศาลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *