ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพสต.(จพ.สาธารณสุขระดับอาวุโส)

Leave a Reply

Your email address will not be published.