รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และสถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.