ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร แบบเลขที่ 11008 ที่โรงพยาบาลนบพิตำ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.