ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

                                     

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดตามประกาศแนบ
ตรวจสอบคุณวุฒิ กพ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.