ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศและหนังสือสั่งการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.