ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจีน ตำบลจันดี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามประกาศแนบ

    

          

Leave a Reply

Your email address will not be published.